Är BMI exakt? Och är BMI-skalan rättvisande?

Vad har du för BMI? Är det hälsosamt? I så fall, fantastiskt! Du har gjort ett bra jobb att hålla en hälsosam vikt.

Men finns det fler sätt att bedöma sin övergripande hälsa än genom att bara räkna ut sitt BMI? Det kan du vara säker på! Visste du att:

 •      Stress och gener kan påverka din övergripande hälsa?
 •      Ditt hälsosamma BMI ändras med åldern?
 •      Att ett högt BMI inte behöver vara en indikering på fetma?

Vill du veta mer? Läs vidare för att veta allt om vad en bra koll på ditt BMI kan göra för din hälsa.

Är BMI Exakt Nog för att Mäta Hälsa?

Ditt BMI är ett väldigt exakt mått på om du är underviktig, normalviktig eller överviktig. Men är det ett exakt mått på hälsa?

Ditt BMI, själva siffran, är en rättvis indikator på huruvida du ligger i riskzonen för hälsobesvär. Till exempel så löper någon med fetma mycket större risk för att få en:

 • Hjärtattack
 • Stroke
 • Cancer

Det är också en rättvis indikator på om du är underviktig. Det innebär att det kan hjälpa till att förutse anemi, problem med graviditet och även fertilitetsproblem hos både män och kvinnor.

Men ditt BMI är inte den enda indikatorn på din hälsa. Till exempel så är det helt möjligt för en stillasittande person som äter dåligt att klassificeras som normalviktig. Det är naturligtvis mer sannolikt att denna person kommer att drabbas av hälsoproblem än en person som håller sig på ett hälsosamt BMI-värde med hjälp av träning och nyttig kost.

Så vill du kunna förutse hälsa, behöver du även ta hänsyn till andra faktorer än bara ditt Kroppsmasseindex.

Bör Man Förlita Sig på BMI för att Bestämma Hälsa?

Så klart bör du inte endast förlita dig på ditt Kroppsmasseindex för att bestämma hälsa. Det finns många andra faktorer som kan påverka din hälsa, och det är viktigt att ta ta hänsyn till dem alla.

För det första så kan generna visa om du har fetma eller inte. Generna kan också bestämma sannolikheten för att utveckla sjukdomar som cancer och typ 2-diabetes.

 Dina val av livsstil påverkar så klart också hälsan. Till exempel, ett högt BMI är kopplat till en större cancerrisk. Men det är mer sannolikt att cancer orsakas av rökning än av ett högt BMI.

Hormoner och hormonella förändringar kan påverka hälsan. Intressant nog kan hormonella förändringar även påverka vikten. Oavsett om de kommer av naturliga orsaker eller på grund av någon hormonell behandling, är hormonella förändringar kopplade till bland annat stroke.

Även någonting så simpelt som stress kan påverka hälsan negativt. Stress har visats vara orsaken till fetma, menstruella problem, fertilitetsproblem, mentala hälsoproblem och hjärtfel.

Så, som du ser, är BMI inte den enda uträkningen du behöver göra när du ska förutse din hälsa på längre sikt. Din livsstil har en stor betydelse för att bestämma huruvida du kommer att hålla dig frisk eller i hamna riskzonen för sjukdomar.

Så Vad Säger Ditt BMI Exakt?

Så, om det finns så många faktorer som spelar in, vad är då BMI bra för? Är vikt och BMI exakta mått på långsiktig hälsa, eller är de bara siffror som du inte behöver bry dig om?

Du bör absolut vara uppmärksam på både din vikt och ditt BMI. Ditt BMI kanske inte är den enda faktorn som påverkar din hälsa på lång sikt, men det är ändå klart ett bra sätt att hålla koll på ifall du behöver göra några förändringar i livsstilen.

Ett hälsosamt BMI anses ligga mellan 18,5 och 24,9. Ligger du inom detta spann, är det bevisat att du löper mindre risk att drabbas av en rätt lång rad med sjukdomar, som:

 •   Hjärtattack
 •   Stroke
 •   Typ 2-diabetes
 •   Högt blodtryck
 •   Ohälsosam graviditet och hög födelsevikt
 •   Vissa typer av cancer
 •   Fertilitetsproblem hos både män och kvinnor
 •   Sjukdomar i gallblåsan
 •   Artrit
 •   Depression

Och detta är ingen fullständig lista! BMI kan hjälpa till att förutspå en så stort antal följdsjukdomar av fetma, att det vore dumt att inte ha koll på sitt Kroppsmasseindex.

Det som BMI Inte Säger Dig

Som vi nämnde är BMI inte ett helsäkert mått på god hälsa. Det finns andra faktorer som påverkar den övergripande hälsan, och få har att göra med vikten.

För det första är det viktigt att notera att någon som har ett högt BMI inte nödvändigtvis har fetma. Till exempel  långdistanslöpare, simmare, kroppsbyggare och de med mycket muskelmassa väger helt naturligt mer än andra.

Så en kvinna som är 1,50 m lång och som sitter på soffan hela dagen kan väga lika mycket som en kvinna med samma längd och lyfter tyngder varje morgon. Men kompositionen av kroppsfett  hos dessa båda kvinnor skiljer sig naturligtvis väldigt mycket åt. Liksom deras hälsonivåer.

Din livsstil bestämmer också vilken risknivå för sjukdom du ligger på. Vi pratade om att val av livsstil är viktiga faktorer i den övergripande hälsan. Inget kunde vara mer sant! För att förbättra hälsan, oavsett vilket BMI du har, håll en hälsosam livsstil.

Ät en välbalanserad kost och se till att du tränar varje vecka. Endast 30 minuter aerobisk aktivitet om dagen kan göra underverk i att förbättra den övergripande hälsan. Minska på alkohol och sluta röka. Minska tiden du utsätter dig för sol för att minska risken för cancer.

Du fattar – använd ditt förnuft! Vikt och BMI är en bra början för att bestämma hälsonivån. Men att vara proaktiv gällande din hälsa kommer minska oddsen för att du blir sjuk rejält.

Är BMI-skalan Exakt?

Eftersom det finns så många olika faktorer som påverkar hälsan, kanske du undrar ifall BMI-skalan är exakt. Med ett enda ord, ja. Som det ser ut idag så är BMI-skalan ett väldigt exakt sätt att kunna förutse huruvida en person kommer att drabbas av hälsoproblem senare (eller tidigare) i livet.

Systemet för BMI-skalan har funnits till i många år – sedan 1800-talet! Och sedan tiden då det utvecklades, har forskare och läkare upptäckt andra, ytterligare sätt att förutsäga god hälsa. Till exempel är förhållandet mellan midjemått och längd en bra metod att förutspå besvär som fertilitetsproblem eller hjärtattack.

BMI-skalan är någonting som har fungerat bra i årtionden. Men det är viktigt att nämna att är du över 65 år eller under 20 år, kanske inte detta klassificeringssystem passar så bra för dig.

Barn ökar i vikt med andra hastigheter och på annorlunda sätt än vad vuxna gör. Det är därför som det finns ett speciellt klassificeringssystem för dem, som är baserat på percentiler.

Äldre vuxna har också en lite annorlunda kroppsuppbyggnad än vuxna under 65 år. När vi åldras, förändras metabolismen och cellstrukturen, och våra kroppar bär helt enkelt sin vikt på andra sätt. Det finns pågående studier för att avgöra vad som skulle kunna vara bättre sätt att räkna ut BMI på hos äldre vuxna.

I stora drag, dock, är BMI-skalan en rätt tillförlitlig norm. Att hålla koll på sitt Kroppsmasseindex ger en väldigt exakt idé huruvida man ligger i riskzonen för hälsoproblem.

Som alltid, har du frågor om ditt Kroppsmasseindex och hur det bör se ut med tanke på din livsstil, tala med en läkare! Tillsammans kan ni lägga upp en plan för nyttig kost och träning för att säkerställa att du håller dig i toppform, och att du har ett hälsosamt BMI i förhållande till din livsstil.

Comments are closed.