Definitionen av BMI och vad BMI innebär

Definitionen av BMI och vad BMI innebär

När du försöker gå ner, gå upp eller hålla samma vikt, finns det verkligen en massa siffror att hålla i huvudet. Du ska komma ihåg pulsen när du tränar, ditt optimala kaloriintag när du går på diet och, förstås, vikten.

Ja, vi har ännu en siffra som du kanske är intresserad av att följa upp: ditt BMI. Du kanske inte känner till vad BMI innebär, så vi ska ta det från början. Till exempel, vet du:

  • Vad BMI innebär?
  • Vilken som är definitionen av BMI?
  • Vilket BMI du bör ha?

Inte? Läs vidare! Här är allt du behöver känna till om definitionen av BMI.

Vad BMI innebär

Vi börjar från början, vilket är att förklara vad BMI innebär. Du kanske har hört någon på gymmet prata om det, eller hört läkaren nämna det. Men vad betyder dessa bokstäver? Är de viktiga?

BMI står för body mass index, kroppsmasseindex. Olika personer kan beskriva det på olika sätt, men vad det handlar om i grund och botten är att det är en siffra som representerar din vikt i förhållande till hur lång du är.

Ditt BMI  är lätt att räkna ut. Det finns en uppsjö med BMI-kalkylatorer på nätet, men det är faktiskt väldigt lätt att räkna ut själv. Ta bara en miniräknare och tryck in följande ekvation:

Börja med att skriva in din vikt i kilo i miniräknaren. Till exempel, 63,5 kilo.

Dividera sedan detta tal med din längd i meter. Är du 1 m och 75 cm? Ja, skriv då in 63,5 delat med 1,75. Ta sedan detta tal och dela det med din längd en gång till.

Svaret är i detta fall 20,7. Det tal du får ut, är ditt BMI. Lätt, eller hur?! Så… och nu då?

Vad är definitionen av BMI?

Ditt BMI säger dig inte så mycket innan du vet definitionen av BMI. Du behöver veta vad denna siffra används till innan du kan börja använda den för att förbättra din hälsa.

Ditt BMI, som vi nämnde, är din vikt i relation till din längd. När du räknar ut ditt BMI, får du troligtvis en siffra som ligger i spannet mellan 18 och 30. Så vad betyder denna siffra?

Ja, ju högre BMI du har, desto mer vikt har du i förhållande till din längd. Om du är 160 cm och väger 77 kg kommer du att ha ett högre BMI än någon som är 173 cm och väger samma.

Vad du ligger någonstans i spannet säger faktiskt en hel del om din hälsa – det finns världsutbredda riktlinjer för hur kroppsmasseindex förhåller sig till ens hälsa.

Det finns en allmän missuppfattning om att hur högre BMI du har, desto sämre hälsa har du. Det är helt enkelt inte sant. Vi ska prata om BMI-skalan om en liten stund, men innan det behöver du förstå att en person med ett BMI på 20 kan vara precis så hälsosam som en person med ett BMI på 25! Och en person med ett kroppsmasseindex på 25 kan vara mycket mer hälsosam än en person med ett BMI på 17.

Är Mitt BMI För Högt? För Lågt?

Om ditt BMI är över 30, är det med stor sannolikhet för högt. Det rekommenderas att du träffar en läkare för att diskutera din övergripande hälsa, och om du behöver göra förändringar i kosten och i din livsstil.

Om ditt BMI är under 18, kan det också vara bra att du träffar en läkare eller dietist. Ett BMI som ligger lågt ner på skalan kan vara en indikator på att du är undernärd och har vitaminbrist och anemi. Personer med extremt lågt BMI kan också lida av fertilitetsproblem och menstruella besvär.

Om du ligger någonstans däremellan, är det troligt att du mår toppen! Men du vill förstås också försäkra dig om att du lever en hälsosam livsstil. Rök inte och se till att hålla nere alkoholkonsumtionen. Ät nyttiga, bra balanserade och näringsrika livsmedel. Och träna! Inget är så bra på att hålla ditt BMI inom det hälsosamma spannet som regelbunden träning.

Det finns undantag till denna “BMI-regel”. Barn under 20 år följer ett annat typ av BMI-diagram. Eftersom de växer så oförutsägbart, mäter man dem med percentilnivåer i stället.

Vuxna över 65 kan vilja prata med en läkare innan man börjar beräkna och tolka sitt BMI. Ett högre BMI kan faktiskt anses vara mer hälsosamt för äldre vuxna, på grund av hur våra kroppar och celler förändras med åldern.

Slutligen, gravida kvinnor bör aldrig förlita sig till BMI som indikator för sin hälsa. Ett hälsosamt BMI innan man blir gravid är vanligtvis ett gott tecken som visar på en hälsosam graviditet, men ditt BMI under graviditeten bör egentligen aldrig mätas, än mindre anses pålitlig.

Var Ligger Du i BMI-spannet?

Kroppsmasseindex är som ett spektrum. I ena änden, finns väldigt lågt BMI, vilket är farligt på sitt sätt. Undernäring, sköra ben, håravfall och infertilitet är bara nåra av sätten som ett lågt BMI kan påverka din hälsa.

På andra sidan av spektrat, finns BMI som är för högt. Överviktiga och personer med fetma löper väldigt hög risk för sjukdom. Typ 2-diabetes, stroke, cancer, artrit och hjärtattack är bara toppen på isberget. Fetma är den främsta dödsorsaken i USA, och i Europa kommer det på andra plats efter rökning som främsta dödsorsak.

Om du har tagit hand om din kropp, hamnar du antagligen någonstans i mitten av spektrat. Ett BMI på allting mellan 18,5 till 24,9 anses normalt och hälsosamt. Ligger du inom detta spann, är det dock ingen garanti för att du inte riskerar att bli sjuk. Men det är definitivt ett bra sätt att förebygga det så gott du kan!

Så, vet du nu vad BMI innebär? Kroppsmasseindex! Och vad är definitionen av BMI? Det är din vikt i förhållande till din längd. Nu när du har blivit utrustad med denna kunskap, ta en miniräknare och räkna ut ditt BMI. Se var någonstans du hamnar i spannet.

För högt eller för lågt? Prata med en läkare. Någonstans inom det normala spannet? Toppen, bra jobbat! Fortsätt så!

Comments are closed.