Vad är BMI-värdet För Fetma? Och Vad Mäter BMI?

Vad är BMI-värdet För Fetma? Och Vad Mäter BMI?

Om du kämpar med vikten, kanske du har funderingar kring fetma. Hur, exakt, bestäms om man är överviktig eller har fetma? Och hur mäter man fetma?

Ditt BMI är ett bra mått på om du har fetma eller inte. Det finns några saker du kanske inte känner till om BMI, som:

 • Vad mäter BMI?
 • Hur vet man om man är överviktig eller om man har fetma?
 • Vilket är BMI-värdet för fetma?

Håller du på och försöker få bukt med vikten, läs vidare för att få veta allt du behöver känna till om BMI och fetma.

Vilket är BMI-värdet för fetma?

Känner du till BMI, vet du redan att det är ett mått på din vikt i förhållande till din längd. Vet du inte vilket BMI du har, kan du lätt räkna ut det. Du hittar instruktioner till hur du gör det i vår artikel om BMI-uträkning.

Är detta första gången som du räknar ut ditt BMI, kan siffran vara förvirrande. För er som inte vet, så finns det olika intervall för BMI, eller kroppsmasseindex. Intervallet man ligger i är en bra indikering på ens övergripande hälsa.  Detta intervall är:

 • BMI < 18.5 = Undervikt
 • BMI 18.5 to 24.9 = Normal, hälsosam vikt
 • BMI 25 to 29.9 = Övervikt
 • BMI > 30 = Fetma

Som du kan utläsa så är BMI-värdet för fetma allt över 30.

Detta kanske förvånar dig. Tros allt, du ser bra ut i dina kläder, och du känner dig frisk. Hur kan du vara överviktig, eller ha fetma?

Ja, för att svara på den frågan, låt oss titta på den faktiska definitionen av fetma.

Vad är Fetma?

Alla har fett. Alla. Utan fett överlever vi inte. En normal mängd med kroppsfett:

 • Håller hud och hår friskt
 • Är viktigt för att kunna absorbera vitaminer från mat
 • Gör så att cellerna fungerar och reproduceras
 • Hjälper till att skydda immunsystemet
 • Hjälper till att reglera fertilitet, eller menscykeln hos kvinnor
 • Skyddar ben och muskler
 • Hjälper till att reglera kroppstemperaturen och förhindrar överhettning och nedkylning
 • Skyddar de inre organen

Som du ser, är det väldigt viktigt att ha en viss mängd kroppsfett! Det är därför det finns ett intervall för hälsosamt BMI, i jämförelse med för lite eller för mycket kroppsfett.

Fetma är när kroppen samlat på sig för mycket fett. Har du för mycket kroppsfett, avtar fördelarna listade ovanför, och ersätts av några farliga biverkningar.

 • Ökad risk för depression
 • Minskad absorption av vitaminer
 • Ökad risk för hjärtattack och stroke
 • Högre sannolikhet för att utveckla typ 2-diabetes
 • Högre cancerrisk
 • Hög belastning på leder och muskler
 • Ökad risk för artrit och ledsjukdomar

Så trots att det är sant att man inte kan vara utan en viss mängd kroppsfett, kan man faktiskt ha för mycket.

Vad är Skillnaden Mellan Övervikt och Fetma?

Gränsen mellan att vara överviktig och att ha fetma är faktiskt rätt smal. Som du kan se i tabellen ovan, är skillnaden (i BMI) mellan en person med övervikt och en person med fetma så liten som 1 i BMI.

Diagrammet tagits fram eftersom det finns så tydliga hälsorisker för personer med BMI över 30. Där överviktiga personer riskerar att drabbas av besvär som högt blodtryck och depression, kan personer med fetma i stället riskera livshotande sjukdomar.

Där en person med övervikt vanligtvis kan “fixa det” med bra kost och regelbunden träning, kan personer med fetma behöva vidta mer drastiska åtgärder – till och med kirurgi.

Och orsaken till problemet kan också variera. Individer som är överviktiga är det oftast på grund av generna och kosthållningen. Men för individer med fetma är det oftast andra faktorer som spelar in. Psykologiska problem, hormonell obalans och extrem letargi är endast några av dessa faktorer.

Så även om gränsen är smal, i siffror, mellan att vara överviktig och att ha fetma, är hälsoriskerna rejält annorlunda när man tittar på de andra skillnaderna.

Vad är Gränserna för BMI-värdet för fetma?

BMI är en skala. I den lägre ändan finns gruppen med underviktiga. I mitten finns de normalviktiga. Sedan kommer överviktiga, och efter det individer med fetma. Slutligen, högst upp i skalan, finns de med sjuklig fetma.

Det lägsta värdet på BMI-värdet för fetma anses vara 30. Detta innebär att om du räknar ut att ditt BMI är 30, anses du ha fetma. Är ditt BMI 29,9, har du det inte.

Men det finns även en maxgräns. Det högsta värdet BMI-värdet för fetma är 39,9. Om ditt BMI ökar till 40 eller mer, anses du till och med ha dödlig fetma.

Vi ska strax prata mer om definitionen av dödlig fetma. Men nu när du förstår gränsvärdena för BMI-värdet för fetma, har du en bättre föreställning huruvida ditt eget BMI gör att du riskerar att få besvär med hälsan.

Om du hamnar i intervallet för fetma, löper du större risk för alla besvären vi listade ovan. Det är bäst att du träffar en läkare så snabbt du kan för att bestämma vad du behöver göra för att gå ner vi vikt.

Vad är Gränsen Mellan BMI-värdet för fetma och För Sjuklig Fetma?

Så vi har fastställt att när ditt BMI går över 40, anses du ha dödlig fetma. Det finns även ett annat sätt att bedöma om du ligger i detta BMI-intervall: om du väger 45 kg mer än din idealvikt.

Vad är idealvikt? Det är den vikt du bör ha med hänsyn till din längd och ditt kön. Det finns en enkel formel för att ta reda på vilken som är din idealvikt.

Är du man, är din idealvikt 56,2 kg för de första 152 cm av din längd. Sedan,lägger man till 0,555 kg för varje cm.

Är du kvinna, är siffrorna lite annorlunda. Det är 53,1 kg för de första 152 cm av din längd. Sedan lägger du till 0,535 kg för varje cm.

Så, till exempel en kvinna som är 160 cm skulle då ha en idealvikt på 53,1 + 8 gånger 0,535. Det är 57,38 kg.

Väger du 45 kg mer än dena idealvikt, anses du ha dödlig fetma.

Vad Innebär Det Att Ha Dödlig Fetma?

 Vi har redan täckt de många, många hälsoproblemen som kan komma när man har fetma, och sjuklig fetma. Då löper man hög risk för typ 2-diabetes, hjärtattack, stroke med mera.

Men det finns även några andra konsekvenser av dödlig fetma. För det första, ur en praktisk synvinkel, kanske du inte kvalificerar för sjuk- eller livförsäkring. Många företag kommer att utöva sin rätt att inte täcka dig, eftersom din fetma är ett redan existerande tillstånd.

För det andra, kan du vara i större riskzon för att drabbas av komplikationer under operation. Detta kan givetvis göra stor skillnad om du skulle behöva en hjärttransplantation eller om du är med om en bilolycka.

Men det gör också stor skillnad om du överväger att göra en viktminskningsoperation. Du måste anses ha dödlig fetma för att kvalificera för viktminskningsoperation. Men, vilket din kirurg kommer berätta för dig, innebär den stora risker – och dödligheten efter operationen är också hög.

Mäter BMI Endast Fett?

BMI är ett rätt exakt sätt att mäta kroppsfett, ja. Det finns dock faktorer som påverkar just hur exakt denna siffra är.

För det första, din ålder är en faktor. Barn bör inte förlita sig till BMI-skalan för att bedöma sitt BMI-värdet för fetma, eller om de har dödlig fetma. Deras kroppar växer helt enkelt på ett annat sätt än vuxnas, så för dem är BMI inte någon bra indikator på hälsa. Är du orolig över att din barn väger för mycket, ta kontakt med er barnläkare.

Är du över 65 år bör du också ta kontakt med en läkare för att prata om din vikt. Äldre vuxnas BMI är inte alltid en bra indikator för hälsa, eftersom sättet på vilket våra kroppar bär fett, ändras naturligt med åldern.

Är du gravid, bör du aldrig förlita dig på BMI. Bebisen och dina inre organ lägger till vikt och denna är väldigt sällan fett. Men hade du ett hälsosamt BMI innan du blev gravid, är detta en god indikation på att du kommer att få färre komplikationer, som graviditetsdiabetes.

Slutligen, BMI skiljer sig också åt mellan vissa idrottare. Idrottare med kroppar som består av mycket muskelmassa väger naturligtvis mer än den genomsnittliga personen. Muskler är trots allt 4 gånger så täta som fett, och därför väger de mer.

Så även om BMI kan mäta ditt kroppsfett, är det inte en ofelbar metod. Med detta sagt, så om ditt BMI är 40 eller högre, är chansen väldigt liten att det är på grund av muskler.

Oavsett om du har 30 eller 40 på BMI-skalan, är det bästa för dig själv att du pratar med en läkare eller en dietist. Om du vidtar åtgärder för att kontrollera din vikt nu, kan det hjälpa till att förebygga farliga sjukdomstillstånd senare.

Comments are closed.