Har du ett hälsosamt BMI? Hur ser skalan ut?

Har du ett hälsosamt BMI? Hur ser skalan ut?

Det är sannolikt att du någon gång i livet ägnat mycket uppmärksamhet åt din vikt. Men ibland är vikten “bara en siffra”.

Visste du att:

  • Muskler väger mer än fett?
  • Alla har ett hälsosamt BMI?
  • Det finns många sätt att mäta BMI?

Läs vidare för att få reda på det du behöver veta om hälsosamt BMI, och hur BMI kan påverka din hälsa.

Vad är BMI-skalan?

Om du har ägnat åratal åt att stirra på vågen, sett siffrorna gå upp och ner, har vi nyheter till dig: vikt är mycket mer än bara en siffra. Ditt BMI, eller Kroppsmasseindex, är en indikator över din hälsa på flera olika sätt.

För det första så visar ditt BMI om du är överviktig, underviktig eller normalviktig. Vi ska titta på de siffrorna om en liten stund, eftersom de är rätt enkla.

För det andra, så har det visats att de med högre BMI löper högre risk för att få vissa sjukdomar. Cancer, hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och högt kolesterol är alla mycket mer sannolika att drabba de som har ett ohälsosamt, högt BMI-värde.

Sist, även om man har ett för lågt BMI, kan det innebära negativa effekter för hälsan. Individer som är underviktiga löper större risk för att lida av vitaminbrist, anemi och även hjärtproblem.

Så var på skalan hamnar du? Låt oss ta en titt på hur du kan räkna ut ditt BMI.

Vilket är mitt BMI?

Det finns ett snabbt och enkelt sätt att mäta ditt BMI. Ta först din vikt i kg och dela den med din längd i meter. Ta sedan detta tal och dela det med din längd i meter igen.

Det är allt – nu har du räknat ut ditt BMI!

Så, låt oss säga att du väger ca 73 kg och är 1,7 m.

73 delat med 1,7 = 42,94

Sedan…

42.94 delat med 1,7 igen = 25,26

 Ditt BMI är 25,26. Men nu när du då vet ditt index, vad gör du med det? Vad betyder det?

Vilket är det hälsosamma BMI-spannet?

Hälsosamt BMI varierar väldigt lite mellan olika åldrar. Det finns generellt fyra spann i vilka ditt BMI kan hamna.

Först, du kan vara i spannet underviktig. Om du har ett BMI under 18,5, anses du vara underviktig. Som vi nämnde, ett för lågt BMI kan innebära att du löper högre risk för vissa sjukdomar som undernäring och hjärtproblem.

Har du ett BMI mellan 18,5 och 24,9, anses du vara normalviktig. Du har et hälsosamt BMI och är inte nödvändigtvis i riskzonen för sjukdomar.

Om du har ett BMI mellan 25 och 29,9, är du i spannet för överviktiga. Att vara överviktig kan orsaka en rad andra problem, som hjärtsjukdom och stroke, ledsjukdomar, bensjukdomar, diabetes och även cancer.

Är ditt BMI 30 eller högre? Detta anses vara fetma, och du bör tala med en läkare eller annan sjukvårdspersonal för att börja gå ner i vikt. Att inte göra detta kan leda till döden.

Har du ett hälsosamt BMI?

Så, har du ett BMI-index som ligger i det hälsosamma spannet? Om du har räknat ut ditt BMI och du får en siffra mellan 18,5 och 24,9, anses du ligga i det “hälsosamma spannet”.

Men, som det ju är med allt, så finns det undantag.

För det första, barn (och även ungdomar upp till 20) följer inte samma riktlinjer i uträkningen av BMI. I stället för ett fast tal, räknas unga människors BMI ut procentuellt.

Är du under 20 och oroad över din vikt, är det bäst att tala med en läkare eller barnläkare. Hon eller han kan hjälpa till att avgöra om du har en hälsosam vikt, eller om det skulle kunna vara bra för dig med ett nytt kostschema eller träning.

Är du vuxen, skadar det förstås aldrig att uppsöka en dietist eller läkare heller. Anledningen till det är att det finns variabler som kan påverka ditt BMI och ge ett slags “falskt värde”.

En av dessa variabler är muskler. För muskler är fyra gånger så kompakta som fett. Så detta innebär att de som är tyngdlyftare, idrottare eller till och med de som har ett fysiskt tungt jobb kan ha högre kroppsvikt än de som inte är aktiva.

Ta till exempel en spelare i amerikansk fotboll. Medelvikten för en spelare i amerikanska NFL är 112 kg! Men medellängden hos spelarna är 1,88 meter.

Snittet hos en NFL-spelare är ett BMI på 31,7. Det anses vara fetma! Men, som du vet, så är de flesta NFL-spelarna i utmärkt form, så här är BMI är ingen bra indikator.

Vilka är spannen?

Det finns en hög sannolikhet att du inte är en amerikansk fotbollsspelare. Och därför är BMI generellt en väldigt bra indikator av din hälsa överlag.

Så, vilka är spannen? Ja, som vi nämnde, ett hälsosamt BMI-spann är mellan 18,5 och 24,9. Men är det så att du är väldigt aktiv – till exempel, om du är simmare eller kroppsbyggare – kan det vara en bara idé att tala med en läkare om vilket som är just ditt hälsosamma BMI-spann.

Män och kvinnor över 65 år har också ett anant BMI-spann än de mellan 21 och 64. Detta är för att när vi åldras, ändras kroppens sammansättning. Du kommer att märka att som äldre vuxen sätter sig din vikt i andra områden på kroppen än vad den gjorde när du var yngre. Du kanske märker att du har mer vikt runt magen, om du är man. Eller, hos kvinnor, sätter sig vikten mer på höfter och lår.

Finns det andra sätt att mäta BMI?

Besöker du läkare eller sjukvården, mäter de kanske ditt BMI genom att använda din längd i meter och din vikt i kg.

Men det finns andra instrument man kan använda för att fastställa sin övergripande hälsa. För det första finns:

Kalipermätning. Läkaren mäter då, med hjälp av ett skjutmått, kroppsfett under huden på olika punkter i kroppen. Till exempel kan man mäta fettet i armar, lår, midja och mage, bland annat.

När läkaren mätt upp kroppsfettet ditt BMI bestämmas med 98% säkerhet. Utifrån detta kan du få kost- och träningsrekommendationer.

En annan metod att bestämma BMI är undervattensvägning. Den används sällan, men principen bakom metoden är att fett är mer flytande än muskler.

En individ vägs först på torra land. På gymmet, eller hos läkaren till exempel. Sedan vägs individen under vatten. Kroppsmasseindex räknas ut genom skillnaderna i vikt.

Slutligen finns det också högteknologiska sätt att mäta kroppsfett, med röntgen och andra invasiva metoder. Dessa metoder är dock precis lika exakta som kalipermätning och undervattensvägning, så de används sällan.

Hur viktigt är BMI?

För en normal person, och egentligen oavsett ålder, är BMI en bra indikator över den övergripande hälsan. Du är antagligen ingen professionell idrottare. Och troligtvis är du inte heller kroppsbyggare!

Vuxna mellan 21 och 65 år med ett hälsosamt BMI kan med säkerhet anta att de har en normal kroppsvikt. De individer som hamnar i spannen för övervikt och fetma bör uppsöka en läkare för att få rådgivning. Och de som är underviktiga kan anta att de ligger i riskzonen för att drabbas av vissa hälsokomplikationer.

Och BMI är viktigt! Studier har visat att individer som har ett högt Kroppsmasseindex löper upp till tre gånger så stor risk att utveckla tillstånd som:

  • Gallsten
  • Typ 2-diabetes
  • Vissa sorters cancer, även bröstcancer
  • Högt blodtryck
  • Ökad risk för stroke
  • Ökad risk för hjärtsjukdom

Enkelt uttryckt, det är viktigt att du är uppmärksam på ditt Kroppsmasseindex. Det är också viktigt att du har koll på andra aspekter av din hälsa. Det finns andra metoder än BMI som mäter hälsan, och att leva en hälsosam livsstil är ju ett säkert sätt att minska sannolikheten att du drar på dig sjukdomar.

Ha koll på ditt BMI, men se också till att du inte röker, minska ditt alkoholintag och håll en hälsosam kosthållning och goda träningsvanor. Ditt BMI är viktigt, men aktiva val av hälsosamma vanor är det som optimerar hälsan.

 

Comments are closed.