Högt BMI? Sätter Din BMI-Grupp Dig i Fara?

Högt BMI? Sätter Din BMI-Grupp Dig i Fara?

Vet du vilket BMI du har? I så fall kanske du är nyfiken på ifall det ligger inom ett hälsosamt spann, eller i ett spann som sätter dig i fara för sjukdomar och andra problem. Du är faktiskt på rätt spår! Visste du att:

  • Individer som ligger i en viss BMI-grupp löper större risk för sjukdomar?
  • Att minska ditt BMI även kan minska risken för dessa sjukdomar?
  • Ditt BMI kan hjälpa läkare att förutsäga dina framtida hälsokomplikationer?

 Om du vet vilket BMI du har, och är nyfiken på ifall denna siffra sätter dig i en ohälsosam grupp, läs vidare. Här är allt du behöver veta om riskerna som är förknippade med din BMI-grupp.

Vad är ett Högt BMI?

Du kan ganska lätt räkna ut ditt BMI. Ta först din vikt i kilo. Dela den siffran med din längd i meter. Dela den siffran med din längd i meter en gång till. Den slutliga siffran kommer att ligga någonstans mellan 18 och 40, i de flesta fall. Denna siffra är ditt BMI.

När du har ditt BMI, kan du räkna ut i vilken grupp du hamnar. Om ditt BMI är lägre än 18, räknas du som underviktig. Du bör tala med en läkare om hälsosam livsstil, rätt kost och passande träning, för att börja lägga på lite mer fett på kroppen.

Om ditt BMI hamnar mellan kring 18,5 och 29,9, grattis! Ditt BMI anses ligga i det “hälsosamma” spannet. Och även om detta inte utesluter att du kan drabbas av sjukdomar, är det en stark försäkran om att din kropp kommer att hålla sig frisk.

Är ditt BMI 30 eller högre, ligger du i BMI-gruppen för “överviktiga”. Ditt BMI sätter dig i riskzonen för vissa sjukdomar, som hjärtsjukdomar och stroke, leversjukdomar, vissa cancersjukdomar och diabetes. Dessutom, om ditt BMI är för högt är du mer benägen att ha muskel- och ledsmärtor likväl som utmattning, depression och annat.

Vilken är Gruppen för Högt BMI?

Som vi nämnde, om du ligger i spannet med ett BMI över 30, anses du vara överviktig. Detta spann anses vara högt BMI. Men det finns en kategori även ännu högre än detta, och detta är BMI-gruppen “sjukligt överviktig”.

Individer som är sjukligt överviktiga har ett BMI på 40 eller mer. Du anses också vara sjukligt överviktig om din kroppsvikt är 50 kg över idealvikten för din längd. Är du till exempel 170 cm och väger 118 kg, anses du vara dödligt överviktig.

 Oavsett om du är överviktig eller sjukligt överviktig, är du i fara. Låt oss ta en titt på några av de hälsorisker som förknippas med ett högt BMI, och vad du kan göra för att minska dessa risker. 

Vilka är de Potentiella Riskerna med Högt BMI?

Har man ett högt BMI, innebär detta mycket extra stress för kroppen. Hjärtat pumpar hårdare för att transportera blod till hela kroppen. Andningsorganen jobbar över för att syresätta detta blod. Och även dina leder bär mer vikt än de blivit skapade att klara av.

 Det finns en rad med hälsoproblem som associeras med – och rent orsakas av – fetma och högt BMI. Den första av dessa är hjärtsjukdomar. Enligt forskning, löper individer med fetma 10 gånger högre risk att få förhårdnade blodkärl. Detta, som kallas åderförkalkning, orsakar stroke, blodpropp och hjärtattack. Åderförkalkning kan vara dödlig.

 Vuxendiabetes är en annan risk som associeras med högt BMI och övervikt. Faktum är att 90% av individer med typ 2-diabetes (vuxendiabetes) är överviktiga. Diabetes kan orsaka hjärtproblem, men det kan även leda till nervskador och en rad andra sjukdomar, bland annat diabeteskoma.

 Överviktiga individer är mer sannolika att diagnostiseras med cancer. Det som är skrämmande är att vi inte vet exakt vad detta beror på. Men det har bevisats att risken för vissa typer av cancersjukdomar ökar med ett högt BMI och minskar med viktnedgång.

 Utöver de fysiska effekterna som högt BMI har på kroppen, sätter det dig i riskzonen för depression också. Fetma påverkar inte bara hormonbalansen och som resultat ditt humör, utan detta tillstånd bidrar också till lågt självförtroende. Det är mer sannolikt att individer med övervikt och sjuklig fetma diagnostiseras med affektiva störningar än individer som ligger i ett hälsosamt viktspann. 

Kan Högt BMI Vara Dödligt?

Högt BMI kan absolut vara dödligt. Vi har ju nämnt att hjärtbesvär, diabetes och depression är förknippade med fetma. Utöver dessa sjukdomar, är det även mer troligt att individer med högt BMI också lever ett liv med dålig kvalitet.

 Den vanligaste orsaken till dödsfall hos individer med högt BMI är hjärtsvikt. Men det finns även andra anledningar till varför övervikt kan vara dödligt. Fettlever är en av dessa. Denna sjukdom är liknande den leversjukdom som drabbar personer som lider av alkoholism.

 Typ 2-diabetes kan också vara dödligt. Kraftiga toppas och dalar i blodsockernivån kan leda till koma, och diabeteskoma kan vara dödlig. Det uppskattas att det varje år världen över dör runt 4,8 miljoner människor av diabetes.

Depression dödar också. Undersökningar visar att fetma är kopplat till suicidala tendenser. Dessa undersökningar visar att personer med högt BMI är mer benägna att uppvisa självmordstendenser och -beteenden, oavsett kön eller andra faktorer.

Högt blodtryck, njursjukdom, cancer och även sömnapné är alla kopplade till högt BMI. Och ja, alla dessa tillstånd kan vara dödliga.

 Vetenskapen visar det – ett högt BMI kan sätta dig i fara för en rad med komplikationer, allt ifrån sömnsvårigheter som insomnia ända till hjärtattack och död. Om ditt BMI är över 30, bör du ta omedelbara åtgärder för att få ner siffran till ett hälsosamt spann.

Hur Kan Man Minska Riskerna med Högt BMI?

Hur kan man minska riskerna som är kopplade till ett högt BMI och fetma? Svaret är lätt.  Du kan minska dina hälsorisker helt enkelt genom att minska ditt BMI. Om du har ett BMI på 30 eller över, är det dags att börja nu.

Det första du behöver göra är att tala med en läkare. Tillsammans kan du och din läkare utvärdera ditt val av livsstil. Vad är det som gör att du ligger i en ohälsosam BMI-grupp? Finns det förändringar du kan göra, förutom i kost och träning, som kan underlätta viktnedgångsprocessen?

 När du och din läkare har uteslutit hälsoproblem och externa faktorer, är det dags att börja göra några förändringar för att minska de risker som ett högt BMI innebär. 

Ät Nyttig Kost

Det behöver inte sögas att det första steget till att minska riskerna att drabbas av de sjukdomar och död som kopplas till högt BMI är att börja äta en nyttig, välbalanserad kost. Detta kan du börja med även innan du talar med din läkare. Gör bara små förändringar i början, som att sluta dricka läsk och äta sötsaker. Undvik fet mat som potatischips, och sträck dig efter en osötad grönt té på morgonen i stället för en latte.

 Endast dessa få, små ändringar kan göra stora skillnader på lång sikt. När du har börjat göra små förändringar, gör upp en näringsplan med din läkare för att sedan börja göra de stora förändringarna. 

Sluta Röka

Vi säger nu inte att rökning är orsaken till att du har ett högt BMI. Men vad vi säger är att om du slutar röka, kommer du att minska risken ännu mer att drabbas av cancer och hjärtsjukdom. Varför hälla bensin på elden, eller hur? 

Se till att Träna

Men hör först med din läkare för att ta reda på vilken träning som är ofarlig för dig. När du sedan vet att det är riskfritt, börja med lågintensiv träning som promenader och simning för att börja återställa ditt BMI till en hälsosam nivå.

Riskerna associerade med ett högt BMI kan potentiellt vara extremt allvarliga. Fetma orsakar sjukdomar, och många av dessa sjukdomar kan vara dödliga. Att veta vilket BMI du har är bara det första steget till att minska risken för fetmarelaterade sjukdomar.

Comments are closed.