Här Är 8 Symptom & Tecken på Lågt Blodtryck

Vi får ofta höra om högt blodtryck och hur detta kan ha negativa effekter på hälsan. Faktum är att detta är en av de bidragande faktorerna till hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och även erektila problem.

Men hur är det med lågt blodtryck?

Lågt blodtryck, även kallat hypotoni, är när det systoliska och diastoliska värdet är 90/60 eller ännu lägre. (1).

Även om detta inte behöver vara en orsak till den oro som högt blodtryck kan innebära, bör man inte ta lätt på tillståndet. Faktum är att det kan vara kroppens sätt att säga till att någonting inte står rätt till.

Det är dock en större orsak till oro när det gäller äldre eftersom det kan innebära otillräckligt blodflöde till hjärtat och andra viktiga organ.

Frågan som följer är: hur vet man om man har lågt blodtryck?

I denna artikel ska du få:

 • En bättre förståelse för vad lågt blodtryck innebär
 • Lära dig om olika symptom på lågt blodtryck
 • Några enkla tips på hur du kan förebygga detta tillstånd

En Snabb Titt På Lågt Blodtryck

Blodtrycket är kraften som trycker mot artärväggarna. Det innebär att varje gång hjärtat slår, pumpas blod in i artärerna.

Blodtrycket mäter man genom systoliskt och dystoliskt tryck. Det systoliska trycket är blodtryckets högsta värde varje gång hjärtat slår ett slag och pumpar ut blod. Detta är det övre, och även det högre värdet.

Det diastoliska trycket, eller det undre värdet, är å sin sida ett mått då hjärtat är i vila, mellan hjärtslagen.

Idealiskt bör man ha ett värde på 120/80. Har man lägre värde än det, särskilt så lågt som 90/60, kan det bero på någon av följande orsaker:

 • Hormonella problem
 • Graviditet
 • Receptfria mediciner
 • Receptbelagda mediciner
 • Onormal puls
 • Värmeslag
 • Utvidgade blodkärl
 • Allvarlig sjukdom såsom leversjukdom eller hjärtsvikt

För att klarlägga orsaken, bör du känna till de symptom som säger dig att du har lågt blodtryck. Det innebär att trycket inte är tillräckligt för att blodet ska kunna transporteras till kroppens olika organ.

Symptomen kan variera beroende på den underliggande orsaken. Men oavsett orsak, är följande symptom varningstecken som du bör vara uppmärksam på:

1. Var Uppmärksam På Symptom Som Obalans

Med obalans menar vi den där känslan av att du känner att du skulle kunna svimma, eller en gungande känsla. Detta kan uppstå tillsammans med att du tappar balansen och med dimsyn.

Generellt är detta symptom inte någonting att oroa sig för. Det uppstår vanligtvis när du reser dig snabbt upp från sittande eller liggande ställning, och kallas också för blodtrycksfall.

Den snabba förändringen av kroppsläget leder till minskat blodflöde till hjärnan; därav minskar blodtrycket.

 • Obalans är ett symptom på lågt blodtryck.
 • Det kännetecknas av en känsla av att du ska svimma eller en gungande känsla.
 • Det orsakas ofta av en plötslig förändring i kroppsläge som skapar en minskning av blodflödet till hjärnan.

2. Notera Yrsel Som Ett Symptom

Yrsel är också en känsla av obalans. Skillnaden är att detta påverkar dina sinnesorgan, specifikt ögonen och öronen. Det kan leda till att du svimmar.

Detta symptom, och speciellt om det sitter i länge eller uppkommer av till synes ingen orsak, kan vara ett resultat av något underliggande hälsotillstånd, såsom lågt blodtryck.

Alla plötsliga rörelser kan göra så att ditt blodtryck minskar, vilket i sin tur kan göra så att du tappar balansen.

 • Yrsel och obalans är två olika symptom
 • Till skillnad från obalans, påverkar yrsel sinnesorganen
 • Plötsliga rörelser kan göra så att blodtrycket sjunker; därav detta symptom

3. Du Kan Också Förlora Medvetandet

Vilken är den gemensamma nämnaren mellan yrsel och obalans? Båda dessa symptom kan leda till att du förlorar medvetandet, vilket också är ett symptom på lågt blodtryck.

Medvetslöshet är när man inte har förmågan att reagera på stimuli. Beroende på orsak kan detta vara i några sekunder, och kallas då för avsvimmande, eller vara under en längre period.

En person kan förlora medvetandet till följd av plötsliga förändringar i kroppen. I detta fall kan ett plötsligt blodtrycksfall på grund av plötslig förändring av kroppsläge eller att man stått stilla en längre tid, leda till att man svimmar.

 • Medvetslöshet eller avsvimning kan uppstå på grund av yrsel
 • Medvetslöshet är oförmågan att svara på stimuli
 • Plötsliga förändringar i kroppsläge eller att man stått stilla för länge kan göra så att blodtrycket sjunker vilket kan leda till att man svimmar

4. En Obehagskänsla Som Leder Till Illamående Samt Dess Effekt På BMI

Illamående är när du har en obehaglig känsla i magen. Du kan också ha en kväljande känsla och känslan av att vilja kräkas.

Detta symptom kan bero på flera olika orsaker såsom mat, mediciner och sjukdomstillstånd. Ett av dessa är lågt blodtryck.

Illamående, som en indikator på lågt blodtryck, uppstår vanligen efter att man ätit vilket medicinskt kallas postprandiell hypotoni.

Det innebär att ju mer du äter, desto mer blod kräver tarmen, och det kan även påverka ditt BMI negativt utan att du märker det.

Som en följd tenderar blodtrycket att sjunka och kan göra så att du vill kräkas.

 • Ett symptom på lågt blodtryck är illamående
 • Illamående är en obehaglig känsla i magen och känslan att vilja kräkas
 • Detta händer på grund av tarmens konstanta behov av blodtillflöde för att kunna smälta maten

5. Utmattningen Knackar På Dörren

Du har fått åtta timmars oavbruten sömn. Men du känner dig ändå trött när du vaknar. Än värre, din vanliga kopp med morgonkaffe gör inget för att hjälpa dig kvickna till.

Detta kan vara utmattning och kan orsakas av lågt blodtryck.

Enligt en studie från 2018 som publicerats i Biomedical Reports, finns ett signifikant samband mellan lågt blodtryck och utmattning, speciellt kroniskt utmattningssyndrom (2).

En annan studie som publicerats 2009 visar att individer med kroniskt utmattningssyndrom har lägre systoliskt blodtryck (3).

Det är oklart varför utmattning orsakar lågt blodtryck eller tvärtom. Baserat på studierna kan utmattning, som en reaktion på omgivande stimuli såsom stress eller känslomässigt upprörande händelser, göra så att immunförsvaret blir hyperaktivt.

Detta kan orsaka fluktuationer i blodtrycksnivåerna.

 • Utmattning är ett symptom på hypotoni
 • Det finns ett samband mellan utmattning och lågt blodtryck
 • Kroppens reaktion på stimuli ökar aktiviteten i immunförsvaret, och påverkar på så vis blodtrycket.

6. Klibbig Hud – Utan Någon Uppenbar Orsak

Klibbig hud, eller fuktig eller svettig hud, är inte något konstigt. Detta är i själva verket kroppens normala reaktion på värme och fysisk ansträngning.

Men om du märker att du svettas av till synes ingen anledning, bör du gå och kolla upp dig. Det kan då vara ett tecken på lågt blodtryck och detta bör du inte ta lätt på, speciellt om det uppstår tillsammans med andra symptom som exempelvis andfåddhet, bröstsmärtor och svag puls.

När din hjärtmuskel inte får tillräckligt med syre, tenderar blodtrycket att minska. Chock kan vara en annan orsak, då det inte finns tillräckligt med blod som cirkulerar runt i kroppen. Detta kan leda till minskat blodtryck, och göra så att du börjar svettas.

 • Klibbig eller svettig hud är normalt, så länge du inte svettas utan någon synlig orsak
 • Det är ett tecken på att du kan ha lågt blodtryck
 • Problem med blodcirkulationen kan leda till att blodtrycket sjunker

7. Sambandet Mellan Depression Och Lågt Blodtryck

Depression, som klassificeras in bland affektiva störningar, kan bero på många olika saker. Visste du att det också kan uppstå på grund av lågt blodtryck?

Enligt en studie publicerad i Hypertension, menar forskarna att depression är kopplat till lågt blodtryck, särskilt det systoliska blodtrycket (4).

Det finns flera orsaker som kan förklara förhållandet mellan dessa två. Den första är användningen av antihypertensiva läkemedel som har förmågan att sänka blodtrycksnivåerna.

En annan förklaring kan vara att det centrala monoaminsystemet är inblandat. En förändring i neuropeptid Y, en typ av modulator av noradrenalinutsöndringen och den enda neurotransmitter som är en del av kroppens olika stressreaktioner, kan sänka blodtrycksnivåerna.

Det innebär att depression förändrar neuropeptid Y. Men det krävs emellertid ytterligare studier för att bestämma effekterna av denna modulator och hur det påverkar förhållandet mellan depression och hypotoni.

 • Det finns ett samband mellan lågt blodtryck och depression
 • De flesta individer med depression har lågt blodtryck
 • Forskare har funnit den gemensamma nämnaren mellan dessa två tillstånd: neuropeptid Y.

Bör Du Vara Orolig?

Generellt innebär lågt blodtryck inget allvarligt hot mot din hälsa. Vissa kan även ha lågt blodtryck utan att uppleva något av ovan nämnda symptom.

Tillståndet är dessutom hanterbart, speciellt om du säkerställt att du har lågt blodtryck baserat på de uppräknade symptomen ovan, och blivit undersökt av en läkare.

Men det betyder inte att du ska ta lätt på det.

Vad du kan göra är att identifiera dina triggers och göra vad du kan för att undvika dessa. Ett besök hos doktorn är också till stor hjälp för att lära dig kunna hantera lågt blodtryck och även undvika följdproblem.

En annan viktig sak är att dricka ordentligt med vatten, träna regelbundet och äta hälsosamt.

Comments are closed.