8 Varningstecken Och Symtom På Magnesiumbrist

Visste du att oavsett vilket BMI du har, så kan du uppleva en del otrevliga symtom om du inte har tillräckligt med magnesium i ditt system? [1]

När kroppen utsätts för magnesiumbrist under en längre tid, kan viktiga funktioner som matsmältningssystemet, hjärnans funktion, etc. lida.

Detta beror på att magnesium är en viktig mineral och elektrolyt som spelar en viktig roll i flera av kroppens processer, inklusive produktionen av energi, muskel- och nervfunktioner samt ben- och tandstruktur. [2]

Med detta i åtanke kommer vår guide att lära dig:

 • Varför magnesium är viktigt för en bra hälsa
 • Hur man ser tidiga symtom på någon typ av brist
 • De mest vanliga tecknen på denna näringsbrist

Det är en mineral som vi endast kan få i oss genom mat och kosttillskott – kroppen producerar inte det naturligt!

Tyvärr får många personer i dagens läge inte i sig den rekommenderade dagliga intaget av denna mineral.

När vi känner till näringsämnenas roll för vår optimala hälsa, så bör vi också känna till de tidiga tecknen av en potentiell brist och prata med vår läkare för en behandling.

Varningstecken och symtom på magnesiumbrist

1. Muskelkramper och ryckningar

Regelbundna muskelkramper, darrningar och ryckningar är vanliga symtom på magnesiumbrist. [3]

Oberoende vad ditt BMI är, så kan du uppleva detta problem om du inte får i dig tillräckligt med magnesium.

 • Muskelkramper har kopplats med låga nivåer av magnesium
 • I svåra fall kan krampryckningar och anfall ske
 • Ett resultat av det högre flödet av kalcium i nervcellerna

I värre fall av låga nivåer av magnesium, så kan det till och med trigga krampryckningar och anfall.

Detta symtom tros kunna hända på grund av det ökade flödet av kalcium till nervcellerna som överstimulerar musklernas nerver.

Men ofrivilliga ryckningar kan också indikera andra orsaker – till exempel för mycket koffein, stress, en biverkning av vissa mediciner eller på grund av några andra sjukdomar.

Även om att ta kosttillskott kan hjälpa till med att minska kramperna hos personer som har låga nivåer av magnesium, så har studier visat att de inte är det mest effektiva sättet att behandla denna brist på.

2. Trötthet och svaga muskler

Kronisk trötthet eller utmattning är ett tillstånd som är ett resultat av en mental eller fysisk svaghet, och anses vara ett symtom på magnesiumbrist. [4]

Det är säkert helt normalt för alla personer att ibland bli trötta, och oftast försvinner denna känsla efter vila. Men en fortsatt trötthet eller en mycket stark trötthet kan vara ett tecken på ett hälsoproblem.

 • Trötthet kan vara ett tecken på låga nivåer av magnesium
 • Vanligtvis följs det av svaghet i musklerna
 • Det kan också vara ett symtom på andra hälsoproblem

Det är inte ett så specifikt tecken, och orsaken bakom det är svårt att avgöra om det inte finns andra medföljande symtom. Ofta innebär låga nivåer av magnesium både trötthet och svaghet i musklerna!

Denna trötthet tros vara ett resultat på den minskade mängden kalium i musklernas celler, ett tillstånd som är kopplat med denna typ av brist.

3. Astma

Visste du att ibland kan patienter med svår astma lida av magnesiumbrist?

Dessutom är deras nivåer av detta näringsämne lägre än nivåerna hos friska personer.

 • Astma är ibland kopplat med låga nivåer av magnesium
 • Astmatiska patienter använder också inhalatorer med magnesiumsulfat
 • Mer forskning är nödvändigt

Det tros att detta händer på grund av de låga nivåerna av magnesium som orsakar att kalcium byggs upp i musklerna, vilket fyller lungornas luftvägar. [5]

Detta leder till att det blockerar luftvägarna och försvårar andningen.

Ofta ges därför personer med astma inhalatorer som innehåller magnesiumsulfat för att kunna expandera sina luftvägar och slappna av.

Vissa forskare anser också att astma är ett av symtomen på magnesiumbrist hos vissa patienter; däremot är mer forskning nödvändigt för att ta reda på mer om dess roll och effekten på kosttillskott med magnesium hos personer med astma.

4. Oregelbunden hjärtrytm

Detta är ett av de svårare symtomen på magnesiumbrist. Oregelbunden hjärtrytm eller hjärtrytmrubbningar är milda i vissa fall och kan ofta vara asymtomatisk.

Men hos vissa personer kan det trigga hjärtflimmer eller pauser mellan hjärtslagen.

Hjärtrytmrubbning kan kännas igen genom bröstsmärtor, svimningar, svårt att andas eller yrsel.

 • Mer svåra symtom
 • Ett resultat av en obalansead nivå av kalium
 • Följt av svårt att andas, bröstsmärtor, etc.

Enligt medicinska experter tros det att detta symtom är ett resultat av de obalanserade nivåerna av kalium i hjärtmuskelns celler, ett tillstånd som är kopplat med låga nivåer av magnesium. [6]

Hos vissa personer som har hjärtsvikt och hjärtrytmrubbning upptäcktes det att deras nivåer var lägre än de friska personerna.

Injektioner av magnesium har setts vara en hjälpsam behandling för deras försvagade hjärtfunktion. Med det sagt, oavsett av ditt BMI, prata med din läkare om du upplevt dessa symtom.

5. Hypertoni

Kan ditt ökade blodtryck på senaste tiden vara ett tecken på låga nivåer av magnesium i din kropp?

Man har nämligen i djurstudier upptäckt att låga nivåer av magnesium kan höja blodtrycket och bidra till hypertoni – kroniskt högt blodtryck. [7]

Detta tillstånd är en riskfaktor för hjärtsjukdomar!

 • Högt blodtryck kan vara ett tecken på låga nivåer av magnesium
 • Kosttillskott kan hjälpa till med att minska hypertoni
 • Hypertoni ökar risken för hjärtsjukdomar

Även om bevis på detta hos människor inte finns tillgängligt, så har flera studier upptäckt att låga nivåer av magnesium kan öka blodtrycket.

Faktum är att recensioner har upptäckt att magnesium i form av kosttillskott kan hjälpa dig minska blodtrycket, speciellt hos personer med hypertoni.

Så det är därför viktigt att prata med din läkare ifall du har högt blodtryck, oberoende vad ditt BMI är, och kontrollera dina magnesiumnivåer – det kan finnas ett samband!

6. Problem med den psykiska hälsan

En annan möjlig konsekvens av låga magnesiumnivåer i kroppen är problem med den psykiska hälsan. [8] En sådan mental sjukdom är apati som visar sig genom brist på känslor och mental okänslighet.

En väldigt svår magnesiumbrist kan faktiskt trigga delirium och koma.

Vissa studier har också kopplat dåliga nivåer av denna mineral i kroppen med en högre chans till depression, en annan mental sjukdom.

 • Låga nivåer av magnesium kan leda till depression
 • Apati kan vara resultatet av låga magnesiumnivåer
 • Det finns en möjlig länk mellan ångest och denna mineral

Även om det inte finns mycket bevis, så tror vissa forskare att de låga nivåerna av denna mineral också kan främja ångest.

Kosttillskott med magnesium har upptäckts vara nödvändiga för vissa personer med ångestsjukdomar, men mer forskning behövs.

Det man känner till är att den otillräckliga mängden magnesium kan leda till nervfel som kan orsaka mentala problem hos vissa personer.

7. Svaga ben

Svaga ben eller osteoporos är en sjukdom som visar dig genom svagare ben och en större risk för frakturer. Och det är ett av symtomen som visar på låga nivåer av denna nödvändiga mineral.

Svagheten påverkas också av faktorer som äldre ålder, för lite träning, otillräckliga nivåer av vitaminerna D och K, samt magnesiumbrist.

 • Låga nivåer av magnesium försvagar benen
 • Det minimerar kalciumnivåerna
 • Högre risk för osteoporos

Den minskade mängden magnesium i kroppen påverkar bendensiteten direkt, men även indirekt, genom att minska blodets nivåer av kalcium – de byggnadsstenar vi var i våra ben. [9]

Dessutom har flera studier länkat ihop det dåliga intaget av magnesium med minskad bendensitet. Och i tester på möss har minskade nivåer magnesium lett till en minskning av benmassa.

8. Migräner

Enligt forskning har personer som lider av migrän ofta minskade nivåer av magnesium än de personer som inte har detta hälsoproblem.

Och en studie har sammanställt att ett regelbundet intag av detta mineral har hjälpt till att minska frekvensen av migräner med en otrolig 41,6 procent.

 • Låga mängder magnesium kan leda till migrän
 • Kosttillskott kan vara till hjälp
 • Magnesiumoxid är det bästa för de som lider av migrän

Därför anses migrän vara ett av symtomen på en möjlig magnesiumbrist. [10]

Ett av de bästa sätten av undvika migräner på är att ta kosttillskott som innehåller magnesiumoxid – den rekommenderade mängden är 400 mg per dag.

Eftersom det är ett naturligt element som är nödvändigt för vår allmänna hälsa, så kan det vara ett genomförbart och säkert sätt att lindra migrän på, olikt mediciner som ofta kommer med olika biverkningar.

Slutgiltiga tankar

Magnesiumbrist är en typ av brist som visar sig på grund av otillräckliga mängder av detta viktiga mineral i kroppens system.

Du kan känna igen detta tillstånd genom olika vanliga symtom som vi pratat om.

Ett av de bästa sätten att öka mängden av detta mineral i kroppen är genom mat som är rik på den och effektiva kosttillskott.

Men glöm inte – innan du börjar med några behandlingar, så är det alltid bäst att prata med din läkare för tester och behandling.

Referenser:

 1. https://medlineplus.gov/ency/article/002423.htm
 2. https://www.healthline.com/nutrition/magnesium-deficiency-symptoms
 3. https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-magnesium-benefits#section8
 4. https://www.ancient-minerals.com/magnesium-deficiency/symptoms-signs/
 5. https://www.healthline.com/nutrition/magnesium-supplements#magnesium
 6. https://www.bulletproof.com/supplements/vitamins-minerals/magnesium-deficiency-supplements-causes/

Comments are closed.